Registrer

N/NLF HÅNDBOK

Størrelse
Del 000 Organisasjon 58.17 KB
Forord og index 23.03 KB
Del 100 Sikkerhetsbestemmelser 160.49 KB
Del 200 Materiellregelement 84.39 KB
Del 300 Fallskjermsertifikater 111.26 KB
Del 400 Instruktørlisenser 57.3 KB
Del 500 Operative bestemmelser 64.86 KB
Vedlegg til Del 500 Instrukser 133.42 KB
Del 600 Opplæringsprogram 41.08 KB
Vedlegg Del 600 St. dir. grunnkurs 306.6 KB
Vedlegg Del 600 St. dir.A-sertifikat 55.77 KB
Vedlegg Del 600 HM-utdanning 123.48 KB
Del 800 Dommerlisenser 73.11 KB
Forskrift om fallskjermhopping, BSL D-4.2 24.18 KB
Godkjenning av sikkerhetssystemet til F/NLF med vilkår 1.67 MB

 

N/NLF kompendier

Størrelse
Selvstendig hopper (A-sertifikat) - F/NLF: Utsjekk høyverdig firkantskjerm 774.53 KB
Selvstendig hopper (A-sertifikat) - F/NLF: Veiledning 260.39 KB
Selvstendig hopper (A-sertifikat) - F/NLF: Forslag til lokalt opplegg for FS-utsjekk 36.02 KB
Selvstendig hopper (A-sertifikat) - F/NLF: Vingskjerm forståelseshefte 717.56 KB
Selvstendig hopper (A-sertifikat) - F/NLF: Hand-deployed pilotskjerm 455.3 KB
Selvstendig hopper (A-sertifikat) - F/NLF: Freeflying - sikkerhet 284.21 KB
Hopplederkurs I (C-sertifikat) - F/NLF: Handlingsplan ved ulykker 30.44 KB
Hopplederkurs I (C-sertifikat) - F/NLF: Brann/Havari 1.36 MB
Hoppmesterkurs (kursinstruktør) - F/NLF: Hoppmesterkurs, Kursplan 179.57 KB
Hoppmesterkurs (kursinstruktør) - F/NLF: Timeoversikt I3-kurs 48.43 KB
Hoppmesterkurs (kursinstruktør) - F/NLF: Evalueringsskjema HM-utsjekkk 9.97 KB
Hoppmesterkurs (kursinstruktør) - F/NLF: Standardiseringsdirektiv hoppmesterutdannelse 123.48 KB
Hoppmesterkurs (Instruktør 3) - F/NLF: Hoppmesterkompendie 542.64 KB
Hoppmesterkurs (Instruktør 3) - F/NLF: Kompendium idrett - selvstudium 576.45 KB
Hoppmesterkurs (Instruktør 3) - F/NLF: Brukerinstruks nødåpnere 240.87 KB
Hoppmesterkurs (Instruktør 3) - F/NLF: Standardiseringsdirektiv, Grunnkurs 306.6 KB
Brettkurs - F/NLF: Standardiseringsdirektiv, Bretthopping 60.82 KB
Vingedress - F/NLF: Kompendium for vingedress 1.64 MB
Fallskjermflyging - F/NLF: Håndbok for fallskjermflyging 222.65 KB
Pakkemanual for HD lomme under lineprogresjon 457.54 KB

 

Diverse Vedlegg

Størrelse
Utstedelses- og fornyelsesskjema 2012 350.03 KB
Registreringskjema tandem 2012 (pdf) 311.6 KB
Registreringsskjema for tandem (word) 57 KB
Forsikringsbevis 2012 285.27 KB
Tandemrapportering 2012 (word) 63 KB
Tandemrapportering 2012 (pdf) 20.41 KB
Komplett legeskjema 59.94 KB
Blankett hendelsesrapport med materiellrapport 58 KB
Kontrollskjema for hovedkontroll 71.78 KB
Reiseregningsblankett 103.1 KB

 

S5 Box

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.