Hva er linekurs

Lesja Fallskjermklubb arrangerer linekurs.  Når man gjennomfører et linekurs utføres de første 6 hoppene ved at en line festet til flyet løser ut fallskjermen.

Dette for at eleven skal kunne trene på utsprangsteknikk og fallstilling uten å måtte tenke på å utløse fallskjermen selv.
Kurset er delt inn i to deler, teori og praktisk hopping.

Teoridelen består av et bakkekurs på ca 10 timer, der viktige ferdigheter skal læres. Etter dette gjennomføres en teoretisk og praktisk eksamen før man får lov til å hoppe fallskjerm fra et luftfartøy.

Den praktiske delen består av flere forskjellige trinn slik at eleven ikke behøver å trene på flere forskjellige øvelser samtidig. Progresjonsplanen ser slik ut:

Linehopp:

 • 2 hopp (3500 ft) med lineutløst fallskjerm, øve utsprangsteknikk,
 • 2 hopp (3500 ft) med lineutøst fallskjerm, simulere trekk av fallskerm
 • 2 hopp (3500 ft) med lineutløst fallskjerm, trekk av dummyhåndtak

Frittfallhopp:

 • 2 hopp (3500 ft) 5 sek fritt fall, stabilt utsprang, fallstilling
 • 2 hopp (4000 ft) 7 sek fritt fall, stabilt utsprang, fallstilling
 • 2 hopp (4000 ft) 10 sek fritt fall, stabilt utsprang, fallstilling
 • 2 hopp (5000 ft) 15 sek fritt fall, stabilt utsprang, fallstilling
 • 2 hopp (6000 ft) 20 sek fritt fall, ustabilt utsprang, svingteknikk, gjennvinne stabilitet
 • 2 hopp (8000 ft) 30 sek fritt fall, svingteknikk,bevegelseteknikk, gjennvinne stabilitet
 • 3 hopp (fri høyde) fs-hopp, oppnå kontakt med instruktør, gjennvinne stabilitet
 • 2 hopp (fri høyde)
 • 1 hopp (3500 ft)

For å bli en selvstendig fallskjermhopper er det noen flere utsjekker som må gjennomføres:
Kurs i fallskjermpakking med praksis og eksamen.
A-sertifikatkurs, teorikurs med teoriprøve

Hvert enkelt hopp skal godkjennes av instruktør. Dersom hoppet blir underkjent må det aktuelle hoppet repeteres.Kurs forespørsel