Operativ Drift

Operativ drift - Instrukser og HI plan

Denne siden inneholder informasjon om operativ drift og nyttig informasjon for hoppere og instruktører i Lesja Fallskjermklubb.

Hurtiglenker:


Operativt planverk:

Skydive Bjorli DZ briefing

Hovedinstruktør LFSK; Plan for operativ drift 2021

F/NLF SU Håndbok


Fornyelse av kompetansebevis for hoppere i 2019:

Fra og med i år skal samtlige hoppere fornye sine kompetansebevis via minidrett.no. Fremgangsmåten for dette er beskrevet under.

Før fornying av kompetansebevis kan gjøres må medlemskap og forsikring være betalt. Dette betales av den enkelte ved å logge seg inn i MinIdrett. Dette er samme prosedyre som i 2018. Legg inn medlemskap og lisens i handlekurven og betal. Det skal fremgå at betalingen er «betalt» for at denne er gyldig. Dersom det står «registrert» betyr dette at faktura er opprettet.

Dersom man ønsker å melde seg ut av en klubb man er medlem i må dette gjøres av den enkelte inne på egen profil i minidrett. 


Medlemskap og lisens må være betalt før dere vil få fornyet kompetansebeviset.

Fornyelse av kompetansebevis (A, B, C, D, Tandem, Aff, MK, osv):
Foreløbig er det kun ovennevnte som er lagt inn. Demo, I3-1 osv er ikke oppdatert, men kommer.

Kompetansebeviset fornyes ved å følge link til guide under. Link til innlogging tar dere til riktig nettside for fornyelse.

Etter at dere har fulgt guiden så MÅ dere gi melding til en av følgende I2 eller høyere i klubben: Øyvind RandabandaBjørn Marius Andreassen, Hans Christian Amlie, Erlend FL, Hans Grindstuen eller Jan Einar.

Vi vil da ta kontakt med dere for å verifisere at dere er kvalifisert til å fornye det dere ber om.

Guide fornyelse av egne kompetansebevis

Innlogging NIF eKurs for fornyelse av egne kompetansebevis


Materielldrift: