Tandemhopp

Å hoppe tandem, er en fin måte å prøve fallskjermhopping på. 
Som tandemelev har du muligheten til å ta dine første skritt mot frittfall på en kontrollert måte, trygt fastspent til en erfaren og spesialutdannet fallskjerminstruktør!

Hopping foregår på Bjorli, men vi kan arrangere tandemhopp andre steder etter ønske. 


Et tandemhopp koster 3900 kroner, og dekker følgende:

 • Nødvendig instruksjon på bakken
 • En 20 minutters flytur til rundt 9500 fot
 • Forsikring Medlemskap i Norges Luftsportforbund (obligatorisk)
 • Et virkelig adrenalinpumpende tandemhopp med ca 35 sekunder fritt fall
 • Ca fem minutters flyging under skjerm hvor passasjeren kan få være med å styre
 • Om du ønsker å forevige tandemhoppet ditt på bilder og video, kan dette arrangeres mot et tillegg.
 • Du vil da få en ferdig redigert DVD med film eller bilder fra tandemhoppet ditt

Pris og krav før deltagelse

Priser:

 • Tandem: 3900 kr.
 • Tandem med video: 4700 kr.


Betaling: Kort

Når hopper vi : Vi hopper hver partallshelg fra påske til Oktober.

Du må:

 • Være minst 16 år gammel, og dersom du er under 18 år må du ha skriftlig tillatelse fra foreldre⁄foresatte.
 • Ha normalt god helse. Se egenærklæring nedenfor* som du må signere på, dersom du ikke kan signere med god samvittighet her må du ta en egen legesjekk.
 • Veie mindre enn 100 kg.
 • Ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler (nulltoleranse).
 • Dersom tandemhoppet gis bort i gave, skal den som hopper vite om det minst 48 timer i forkant hoppet.

*Egenærklæring helsetilstand:

«Jeg erklærer at jeg er fysisk normal og at jeg ikke lider av eller har vært under behandling for hjertefeil eller nyresykdom, langvarig sykdom som har gitt varige mén, sukkersyke, epilepsi, besvimelsesanfall eller kramper, nervøse lidelser, nyresykdom, høyt eller lavt blodtrykk. (Ved tvilstilfelle om medisinsk godkjennelse skal lege konsulteres og F⁄NLFs legeundersøkelsesskjema fylles ut). Jeg er kjent med risikoen som er knyttet til fallskjermhopping og jeg har gjort en selvstendig vurdering av og er klar over mitt eget vurderingsansvar i forhold til risikoen.«

Dersom du er i tvil om du oppfyller kravene for å hoppe, ber vi deg kontakte klubben i god tid før hoppet gjennomføres.

Kontakt:Erlend Flotten

Mobil: 99117599

Mail: tandem@lesjafsk.no
Tandem forespørsel